Beroepsaansprakelijkheidsverzekering business en management

Goede ondernemers nemen risico.

Onze actie: aan de zakelijke klanten die vóór 01/09/2020 een polis beroepsaansprakelijkheid of CyberClear by Hiscox afsluiten, geven wij 10% premiekorting tijdens het eerste polisjaar (enkel van toepassing op Pre Priced Proposals).

Als consultant adviseert u over verbeteringen. Maar ook u kunt vergissingen maken. Of uw opdrachtgevers hebben andere verwachtingen. Het kan leiden tot een verstoorde relatie met uw opdrachtgevers en tot claims. Met Business & Management by Hiscox kunnen professionals in consultancy en dienstverlening zich beschermen tegen de gevolgen van vergissingen, fouten of nalatigheden die ze zouden kunnen begaan in het kader van hun beroepsactiviteit. Zo kunnen ze het voortbestaan van hun onderneming veilig stellen wanneer zich grote risico’s voordoen. De waarborg van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering omvat de verdedigingskosten, de schadevergoeding en de bijkomende kosten.