CyberClear by Hiscox: financiële bescherming en ontzorgen van bedrijven

Ransomware, betaalfraude, cryptojacking, phishing, Trojan horses … het zijn allemaal voorbeelden van cybercriminaliteit. Met CyberClear by Hiscox kunnen ondernemingen zich beschermen tegen cyberaanvallen en/of data aanvallen en de financiële en praktische gevolgen ervan. Maar Hiscox wil hierbij veel meer zijn dan een verzekeraar die schade vergoedt: we helpen onze klanten proactief dankzij preventieve maatregelen (security audits en GDPR scans) en werken samen met een netwerk van specialistische bedrijven om de klanten volledig te ontzorgen dankzij een globale prestatie indien een incident zich toch voordoet.

Cybercriminaliteit mag dan wel een recent fenomeen lijken, nieuw is het zeker niet. Hiscox waakt al meer dan 20 jaar over cyberrisico’s bij bedrijven.

De groep publiceerde hierover onlangs een interessante studie. Daaruit blijkt dat het aantal claims bij Hiscox inzake cyberrisico’s sinds 2013 met maar liefst 1.700% gestegen is. In 2017 behandelde de groep meer dan 1.000 schadedossiers.

Met CyberClear by Hiscox beschermen we ondernemingen niet enkel tegen de financiële gevolgen van cyberaanvallen, maar helpen we hen ook om zo snel mogelijk terug aan de slag te gaan. Verder kunnen ondernemingen een beroep doen op onze professionele partners in het kader van ICT- en juridisch advies, crisiscommunicatie, … naar aanleiding van een cyberattack.

Eigen schade en aansprakelijkheid
Met CyberClear by Hiscox richt Hiscox zich tot bedrijven in zowat alle sectoren.

De polis bevat zowel een luik Eigen Schade (First party) als een Aansprakelijkheidsluik (Third party).
-    Eigen schade
o    vergoeding voor de kosten voor onder andere het forensisch ICT-onderzoek en het inzetten van externe professionals (bijvoorbeeld inzake de GDPR-meldingsplicht)
o    terugbetaling van de kosten voor kredietbewaking van de betrokkenen, crisismanagement en PR
o    dekking voor bedrijfsschade
o    tussenkomst voor kosten voor het herstel van de website, intranet, netwerk …
o    dekking (in het kader van cyberafpersing) voor onderzoekskosten, losgeld …
o    tussenkomst bij verlies van geld op de rekening en voor extra belkosten in geval van hacking van het telefoonsysteem
-    Aansprakelijkheid
o    privacy-aansprakelijkheid: dekking van de financiële gevolgen van de diefstal van privacygevoelige gegevens (onderzoekskosten, claims, boetes …)
o    cyberaansprakelijkheid: dekking voor schade doordat een website of e-mail onbedoeld auteursrechten schendt, laster verspreidt of een virus bevat.

Ontzorgen
“Belangrijk is dat we bedrijven niet enkel financieel beschermen. We ontzorgen hen ook, in die zin dat we hen praktisch bijstaan in de nasleep van een cyberaanval. Daarvoor werken we samen met een aantal professionele partners. Zo kunnen klanten een beroep doen op forensische specialisten, juridisch advies (Lydian) en communicatie-ondersteuning (Finn). Wordt een bedrijf geconfronteerd met cybercriminaliteit, dan moet het enkel een 0800-telefoonnummer bellen. Daarna wordt de volledige service in gang gezet.”
 
Onderschrijving
Ondernemingen met een omzet tot 10 miljoen euro kunnen, mits ze een antivirusprogramma geïnstalleerd hebben, rekenen op een forfaitaire premie en een vrijstelling van 1.000 euro per aanspraak/schade. Een bijkomende voorwaarde is wel dat het bedrijf geen omzet genereert in de USA en Canada.

Bedrijven met een omzet die hoger ligt dan 10 miljoen euro, dienen een vragenlijst in te vullen. De premie wordt vervolgens op maat bepaald.

CyberClear Academy
Werknemers van bedrijven met een nieuw CyberClear by Hiscox-polis, krijgen toegang tot een online-opleiding over cyberrisico’s via de CyberClear Academy (aan te vragen bij het aansluiten van een polis).  

Markt van de toekomst
Een cyberverzekering heeft ongetwijfeld zijn plaats in de verzekeringsportefeuille van elk bedrijf. Waarom dan wel?
-    Cybercriminaliteit is de snelst groeiende categorie van misdrijven.
-    Het is slechts beperkt of niet verzekerd in traditionele polissen.
-    De privacy-regelgeving legt strenge procedures op aan bedrijven in geval van datalekken.
-    Ondernemingen zijn erg afhankelijk van een goede werking van hun IT.
-    Bedrijven beschikken over meer data dan ooit tevoren. Vaak behoren deze gegevens toe aan hun klanten en/ of leveranciers.
“Verwacht wordt dat de markt voor cyberverzekeringen in 2027 om en bij € 30,7 miljard waard zal zijn. Vandaag is dat € 2,7 miljard”, aldus Gareth Wharton, Cyber CEO bij Hiscox. Deze markt biedt dus heel wat potentieel voor makelaars en verzekeraars.

Nog vragen over CyberClear by Hiscox?
Neem dan zeker contact op met Guillaume Lemarchand ([email protected] – regio Brussel FR, Wallonië en Luxemburg) of Jeremy D'hondt (jeremy.d'[email protected] – regio Brussel NL en Vlaanderen)