Een innovatieve verzekering op maat

Hiscox is al meer dan 30 jaar actief in het verzekeringssegment van de professionele aansprakelijkheid. "Met dit productbeschikt de makelaar over een innovatieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering op maat en in functie van het beroep van de klant", stelt Kevin Mathues, Sales and Development Underwriter Professional Indemnity and Cyber bij Hiscox. “Het gaat immers om een polis Alle risico’s behalve, zonder sublimieten en met dekking van contractuele tekortkomingen. Ook voor de waarborgen immateriële gevolgschade en toevertrouwde goederen hanteren we geen sublimiet! De premie wordt forfaitair bepaald, zonder afrekening, op basis van het omzetcijfer van het bedrijf. De waarborg ‘eigen schade’ maakt automatisch deel uit van de polis. Dit zorgt ervoor dat de onderneming beschermd is in geval van aantasting van haar reputatie, verlies van eigen gegevens of een website die gehackt wordt.”

Doelgroep
De polis richt zich op intellectuele beroepen, zoals informaticabedrijven, marketing- en communicatiebureaus, management / consultants  en heel wat andere categorieën met op maat ontwikkelde polissen. Uitgesloten risico’s zijn de bouwsector (architecten, 10-jarige aansprakelijkheid …), medische beroepen en activiteiten gericht op het vervaardigen van producten. De omzet van het bedrijf mag maximaal 500 miljoen euro bedragen. Het verzekerde bedrag wordt afgetopt op 15 miljoen euro.

Onderschrijving
-    Bedrijven met een omzet lager dan 1 miljoen euro kunnen de polis aanvragen met een eenvoudig onderschrijvingsformulier. (Pre Priced Proposal / PPP). Goed om te weten, we hebben net ons Miscellaneous product gelanceerd waarvoor een PPP nu ook bestaat.  
-    Voor ondernemingen met een hogere omzet gebeurt de tarificatie op maat. Hiervoor neemt de makelaar best contact op met Kevin Mathues ([email protected]) of Guillaume Lemarchand ([email protected]).

Markt van de toekomst
In een samenleving die steeds meer wordt gekenmerkt door eisende regelgevingen en uiting geven aan ontevredenheid (o.a op social media) is een BA beroepsaansprakelijkheid dekking zeker niet overbodig. Hier is waarom:
-    Zelfs als een professional niets te verwijten valt, kan hij altijd aansprakelijk gesteld worden (door een ontevreden klant bij voorbeeld).
-    De commerciële relaties van elke professional vormen de basis van zijn activiteit. Er moet dus alles aan gedaan worden om die te vrijwaren.
-    Professionals moeten steeds meer en meer verzekerd zijn als ze sommige contracten willen binnenrijven (verplichte verzekeringsattest en bank waarborgen)
-    De werknemers zelfs kunnen een bedreiging vormen voor een onderneming (fouten)
-    De beroepsaansprakelijkheidsverzekering is de levensverzekering van een onderneming.