Hiscox-Art Salvage, Spoedinterventies door een specialist bij schade aan kunstvoorwerpen of -collecties

Klanten met een Fine Art by Hiscox-polis kunnen rekenen op Hiscox-Art Salvage, een unieke extra service voor hun kunstcollectie. Concreet voorziet Hiscox-Art Salvage in spoedinterventies bij schadegevallen waar een onmiddellijke tussenkomst noodzakelijk is om een verergering van de schade te voorkomen.

Noodnummers

Als een klant met een Fine Art by Hiscox-polis geconfronteerd wordt met een schadegeval waarbij een spoedinterventie nodig is, dan kan hij een beroep doen op Hiscox-Art Salvage door het noodnummer 0800/90802 of het algemene Hiscox nummer +32 (0) 2 788 26 00 te bellen. Deze nummers zijn de klok rond bereikbaar: 24u/24 en 7d/7.

Verzekerd schadegeval

Gaat het om een verzekerd schadegeval, dan zal Hiscox de kosten die gemaakt worden binnen de service Hiscox-Art Salvage integraal op zich nemen (de kosten worden opgeteld bij de verzekerde gevolgschade die te wijten is aan dezelfde oorzaak), met uitzondering van de in het contract voorziene vrijstelling. Klanten met een contract zonder vrijstelling, krijgen de kosten volledig vergoed.

Blijkt na de interventie dat het schadegeval niet verzekerd is, dan zal Hiscox maximaal 250 euro (inclusief btw) betalen voor de tussenkomst van Art Salvage. Het saldo is ten laste van de klant. Voorwaarde is wel dat de klant te goeder trouw Hiscox-Art Salvage gecontacteerd heeft, omdat hij in de veronderstelling was dat het om een gedekt schadegeval ging.

Wie is Art Salvage?

Art Salvage is gevestigd in Brasschaat (Antwerpen) en gespecialiseerd in conserverings- en restauratiediensten van kunstvoorwerpen. Het team van Art Salvage bestaat uit restauratoren en conservatoren, met specialisaties in keramiek, schilderijen, papier … “De veelzijdigheid van ons team maakt dat we bij elk schadegeval iemand met de juiste competenties kunnen toewijzen, zodat we de schade maximaal kunnen beperken”, stelt Sanne Wynants van Art Salvage. “Zodra we een noodoproep binnenkrijgen, proberen we binnen twee uur ter plaatse te zijn. Dan bekijken we meteen welke voorwerpen veiliggesteld moeten worden tegen bijkomende schade. We passen daarbij het principe van triage toe. Wij hebben onze eigen set van luchtbevochtigers en luchtontvochtigers die ingezet kunnen worden om de situatie te stabiliseren. Het veiligstellen zal in bepaalde gevallen ter plaatse bij de klant gebeuren, maar kan ook soms in ons atelier. Schade herstellen, de restauratie op zich, kan nadien volgen op offertebasis. Het is aan de expert om te bekijken of het om een verzekerd schadegeval gaat en of hierbinnen een herstelling mogelijk is of niet. Uiteraard geven we de klanten ook concrete tips om toekomstige schades te vermijden.”