Hiscox-Lydian Art Quick Scan: analyse van verzekerings- en fiscale aspecten van kunstcollecties

Koopt men kunst best aan via een vennootschap of als natuurlijke persoon? En wat zijn de fiscale consequenties? Hoe kan men voorkomen dat erfgenamen dierbare kunstwerken moeten verkopen om de successierechten te kunnen betalen? Het zijn vragen waarmee klanten van Hiscox voortaan terechtkunnen bij advocatenkantoor Lydian.

Totaalbenadering

Kunst aankopen gebeurt hoofdzakelijk vanuit passie. Toch is het sterk aan te raden om zich op het moment van de aankoop ook een aantal rationele vragen te stellen. Want elke keuze heeft een impact op de verzekerings- en fiscale aspecten. De Art Quick Scan van Hiscox en Lydian maakt kunstliefhebbers bewust van een aantal aandachtspunten, schetst hun situatie en adviseert hen bij het nemen van de juiste beslissingen.

Fiscaal advies bij aankoop en overdracht

Keuzes moeten gemaakt worden bij de aankoop van kunstwerken – koopt men zelf aan of verricht men de aankoop via een vennootschap of rechtspersoon, bijvoorbeeld een stichting? En wat met de latere overdracht van de kunstcollectie? Worden de kunstwerken rechtsreeks doorgegeven of gebeurt dit door de overdracht van een vennootschap of een rechtspersoon? Hoe kan de erfbelasting op de collectie verminderd worden of zelfs tot nul herleid? En indien men kunst schenkt, kan men dan zelf als schenker nog van die kunst blijven genieten?

“Het laatste wat kunstverzamelaars willen, is dat hun nabestaanden kunstobjecten moeten gaan verkopen om de erfbelasting te betalen”, zegt Sandra Lodewijckx, Partner bij Lydian. Voor diepgaand advies hierover kunnen Hiscox-klanten zelf een beroep doen op de diensten van Lydian.

Wie is Lydian?

Lydian is een gerenommeerd Belgisch advocatenkantoor met een ervaren Art Team. Uniek is dat dit team fiscale en verzekeringstechnische expertise combineert, met pragmatische oplossingen als resultaat. Die combinatie is volgens Lydian-partner Geert de Neef in de praktijk bijzonder waardevol “omdat er bij kunst immers steeds een bepaald  spanningsveld bestaat  tussen enerzijds de wens om kunst adequaat te verzekeren, en anderzijds de fiscale gevolgen van de verzekerde waarde van de kunstcollectie. Dit spanningsveld mag nooit een impact hebben op de emotionele waarde van het kunstbezit.”

Meer informatie?

Als u meer informatie wenst over de service Hiscox-Lydian, neem dan contact op met Sandra Lodewijckx via [email protected] of met Geert de Neef via [email protected]