Marketing & Communication

Omdat u kunt ook fouten maken

Een gewaagde reclamecampagne. Een eerlijke PR-strategie rond een reorganisatie. Ongeacht wát de opdracht is: reclame- en communicatieprofessionals zoeken soms de grenzen op. Dat is immers hun vak. Met alle brancherisico’s van dien. Met Marketing & Communicatie by Hiscox kunnen professionals op het vlak van marketing, communicatie, grafische vormgeving, publiciteit en de organisatie van evenementen zich beschermen tegen de gevolgen van vergissingen, fouten of nalatigheden die ze kunnen begaan in het kader van hun beroepsactiviteit. Zo kunnen ze het voortbestaan van hun onderneming veilig stellen wanneer zich grote risico's voordoen. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt onder meer de verdedigingskosten, de schadevergoedingen en de bijkomende kosten.