Nieuwe tool: Cyber Exposure Calculator

Cybercriminaliteit is meer dan ooit een reëel risico voor kmo’s en grote bedrijven. Nochtans blijkt het voor veel ondernemingen erg moeilijk om een concreet idee te krijgen van het financiële risico dat cybercriminaliteit voor hen inhoudt. Om u als makelaar toe te laten om uw adviesrol naar uw klanten optimaal in te vullen, hebben we een Cyber Exposure Calculator ontwikkeld. Die berekent het maximale financiële risico dat bedrijven lopen op cybercrime-vlak.

Reëel risico, toch slechts beperkt verzekerd

“Het Hiscox Cyber Readiness Report 2019 toont aan dat in 2018 zeven op de tien Belgische bedrijven geconfronteerd werden met een cyberaanval. Bij verschillende bedrijven was dat zelfs meerdere keren het geval”, stelt Jeremy D’hondt, Sales & development underwriter professional indemnity & cyber risk bij Hiscox. “Niettemin is slechts een beperkt deel van de Belgische ondernemingen verzekerd tegen cybercriminaliteit. Ten onrechte dus. Al lijkt de kentering wel ingezet. Het bewustzijn van de nood aan een complete verzekeringsdekking neemt duidelijk toe.”

Bereken het cyberrisico van uw bedrijvenklanten

Als makelaar kunt u via de Cyber Exposure Calculator berekenen welk financieel risico er zich voor een bedrijf stelt naar aanleiding van cybercrime. U kunt de Cyber Exposure Calculator gratis gebruiken via deze link: www.hiscox.be/cyber-exposure-calculator

Het exacte bedrag wordt door de calculator berekend op basis van de locatie van een bedrijf, de omzet en de sector waarin het actief is. Bovendien geeft de tool extra informatie over de aard van de cyberrisico’s die de betrokken onderneming vooral loopt: ligt de focus eerder op een productieonderbreking of bedrijfsschade (business interruption), op kosten door de diefstal van persoonlijke gegevens, op financiële kosten (boetes, claims, fraude), …? Hiscox bouwde de calculator samen met enkele consultancybedrijven en baseerde zich hiervoor op een ‘Value at Risk’-model. Daarbij werden heel wat bronnen benut, zoals cyberverzekeringsclaims, dreigingsdata, benchmarkgegevens, cybersecurity-inzichten en reële ervaringen.  

Cyberrisico’s kennen en afdekken

“Dankzij de Cyber Exposure Calculator zullen bedrijven beter beseffen welke financiële risico’s cybercriminaliteit voor hen meebrengt. We vinden het belangrijk dat ondernemingen dit inzien en bijgevolg ook in de nodige bescherming voorzien. De calculator sluit naadloos aan op CyberClear by Hiscox, de cyberverzekering van Hiscox. Die dekt niet enkel de financiële risico’s van cyberaanvallen, maar voorziet ook in een concrete service bij verlies van data, hacking of andere cyberaanvallen”, aldus Jeremy D’hondt.