Technology by Hiscox

Om concurrentieel te blijven in een innoverende sector die voortdurend in ontwikkeling is, moeten professionals in de informatie- en communicatietechnologie (ICT) aan veel verwachtingen van hun klanten voldoen, zoals goed projectbeheer (naleving en inachtneming van de vraag, termijnen en kosten), gegevensbehoud en -beveiliging (naleving van de GDPR-verordening en bescherming van persoonsgegevens), maar ook de voortdurende bijscholing van hun vaardigheden.

Deze zelfde professionals worden geconfronteerd met grote risico's in verband met mogelijke claims en uitdagingen waarmee zij bij de uitoefening van hun beroep geconfronteerd kunnen worden, bijvoorbeeld (niet-exhaustieve lijst):

  • een derde partij beweert dat de door de professional gecreëerde website ongeoorloofde inhoud bevat,
  • de klant beweert dat een interventie van de professional op zijn systemen heeft geleid tot het verlies van gegevens,
  • de klant verklaart dat de door de professional verleende dienst niet aan zijn verwachtingen voldoet of niet functioneert,
  • de opdrachtgever verklaart dat de contractuele termijnen door de beroepsbeoefenaar niet in acht zijn genomen.

Volgens onze ervaring is in de IT-sector 70% van de klachten het gevolg van een contractbreuk.

Als gespecialiseerde verzekeraar streeft Hiscox er altijd naar om marktleidende producten en diensten aan te bieden. Als belangrijke internationale speler in beroepsaansprakelijkheid gedurende bijna 40 jaar, hebben wij een grondige kennis van deze sector ontwikkeld. Dit stelt ons in staat uitgebreide verzekeringsproducten aan te bieden aan professionals.

Technology by Hiscox beschermt specifiek ICT-professionals, zodat zij de continuïteit van hun bedrijf kunnen verzekeren in geval van grote risico's.

Wij dekken met name: contractbreuk, wanprestatie/fout of nalatigheid, niet-opeenvolgende gevolgschade, toevertrouwde goederen, levering van gebrekkige producten, nalatigheid, inbreuk op intellectuele eigendom, laster en smaad, oneerlijke concurrentie, openbaarmaking van vertrouwelijke informatie van derden, aantasting van de reputatie van de verzekerde, verlies of vernietiging van de gegevens van de verzekerde of hacking van de website van de verzekerde.  

Als onze professionele klant te maken krijgt met een schadegeval tijdens de normale uitoefening van zijn beroep en de oorzaak niet specifiek is uitgesloten in zijn verzekeringspolis, is hij bij Hiscox altijd gedekt. Ontdek het zelf in onze algemene voorwaarden en speciale voorwaarden.

Naast het product Technology by Hiscox bieden wij ook oplossingen op het gebied van beroepsaansprakelijkheid die zijn toegesneden op specifieke beroepscategorieën, namelijk marketing- en communicatiebureaus, consultants en professionals op het gebied van human resources, opleiding, welzijn en vele andere.

Door middel van inschrijvingsformulieren (pre priced proposals) kunt u uw klanten zeer snel verzekeren en hun contract binnen enkele dagen ontvangen. Alle acceptatiebulletins voor alle categorieën van wettelijke aansprakelijkheid zijn beschikbaar op onze website onder het tabblad Documentatie / Zakelijke verzekeringen. Voor verzoeken die niet binnen het toepassingsgebied van de inschrijvingsformulieren vallen, kunt u uw verzoek rechtstreeks aan uw gebruikelijke underwriter richten.