Vernieuwing Fine Art by Hiscox

Hiscox is reeds meer dan een halve eeuw actief aanwezig als internationale verzekeraar in de kunstmarkt. Enerzijds heeft het bedrijf, onder leiding van Robert Hiscox, een unieke bedrijfscollectie opgebouwd. Anderzijds was Robert Hiscox de pionier in het verzekeren van kunst. Kunst werd vroeger enkel verzekerd wanneer het werd getransporteerd. Het was de visie van Robert Hiscox om kunst ook te verzekeren buiten de transportsfeer. Het verzekeren van kunst is voor ons niet iets wat we er zomaar bijnemen, het is een deeltje van wie we zijn – het is ons DNA. Deze unieke invalshoek heeft ervoor gezorgd dat wij continu innoveren en onze voorwaarden steeds aanpassen zodat ze blijven voldoen aan wat de kunstliefhebber echt nodig heeft.

Wij vinden het belangrijk om ons te laten omringen met gekwalificeerde mensen. Onze medewerkers zijn stuk voor stuk deskundigen in hun vakgebied. Justine Verstraeten, Sales & Development Underwriter Art & Private Client is specialiste op het gebied van kunst en draagt de verantwoordelijkheid voor Fine Art in België. Ze vertelt ons meer over de nieuwigheden van Fine Art by Hiscox in 2019.

“Als gespecialiseerde kunstverzekeraar volgen wij de markttrends op de voet. Om ons  goed te kunnen verplaatsen in de wereld van onze klanten, en hen zo goed mogelijk bij te staan bij al hun nieuwe aanwinsten, zoeken we voortdurend naar elementen die de verzekeringsdekking van Fine Art by Hiscox kunnen verbeteren.”

We hebben besloten om onze algemene voorwaarden Fine Art by Hiscox in 2019 aan te passen om ze nog beter te laten voldoen aan de noden en wensen van onze klanten. De nieuwe clausule "Overlijden van de kunstenaar" behoort tot een van de aanvullingen. Deze clausule bepaalt dat wij de verzekerde waarde van het object verhogen met een maximum van 100% van de verzekerde waarde in geval van overlijden van de artiest, tijdens de verzekeringsperiode en in geval van een gedekte schade.

We hebben ook de clausule "Bescherming van uw eigendomsrecht" toegevoegd, die van toepassing is wanneer uw eigendomstitel van een verzekerd object wordt aangevochten omdat een vorige eigenaar en/of bezitter het illegaal heeft verworven. In dit geval zullen wij u vergoeden voor de gemaakte kosten om uw eigendom van het object (opnieuw) vast te stellen en/of om te voorkomen dat u de eigendom van het object verliest. Deze aanpassingen stellen onze klanten in staat om hun collectie nog beter te beschermen. Hiermee tonen we ook aan dat we dezelfde waarden en passie delen als onze verzekerden met nadruk op een hoogstaande kwaliteit.