Voor een goede samenwerking in geval van schade

Om het beheer van de schadegevallen efficiënter en sneller te laten verlopen, leek het ons nuttig om een aantal zaken aan te halen die onze samenwerking bij schadegevallen kunnen ondersteunen. Onze twee schadebeheerders, Muriël Lumbay en Fanny Van Cappel, nemen ons door de verschillende scenario's.

  • In geval van een schadegeval Art and Private Client

Wanneer onze particuliere cliënten het slachtoffer zijn van een schadegeval, is het aangewezen om hiervan aangifte te doen met behulp van het schadeformulier (hier beschikbaar). Wanneer dit formulier correct wordt ingevuld, krijgen we inzicht over het dossier door een nauwkeurige beschrijving van de omstandigheden, de mogelijke betrokken partijen en aanwijzingen over de omvang van de schade. Voor schade aan gebouwen, inhoud, kunstwerken of waardevolle voorwerpen zijn bepaalde elementen (in aanvulling op het schadeformulier) essentieel om het dossier verder te kunnen behandelen, namelijk :

- Een gedetailleerde offerte voor reparatie, vervanging of restauratie

- Foto's van de schade

- Een originele aankoopfactuur  van de beschadigde, verloren of gestolen voorwerpen - een kopie van het proces-verbaal van de politie in geval van inbraak en/of diefstal.

"Zodra we al deze elementen ontvangen hebben, kunnen we een standpunt innemen in de dossiers en dienovereenkomstig handelen (onmiddellijke regeling, aanstellen van een expert, aanmaning van de tegenpartij, ...). Hoe eerder deze informatie ons bereiken, hoe sneller het dossier verwerkt kan worden" , legt Muriël Lumbay uit.

Voor meer informatie, aarzel niet om onze Tips en Services-pagina over de preventie van bepaalde risico's te raadplegen.

  • In het geval van Cyber schadegeval   

Cyberclaims worden anders behandeld, omdat ze een urgent karakter hebben. Na een inbreuk of een cyberincident kunnen onze verzekerden bijvoorbeeld een "business interruption" oplopen, met als gevolg een exploitatieverlies met aanzienlijke financiële gevolgen voor elk uur dat voorbij gaat. Na een cyberaanval kan onze verzekerde ook geconfronteerd worden met het verlies van gegevens van derden, waarvoor hij verantwoordelijk zal worden gehouden.

"Om in dit soort gevallen zo snel mogelijk de nodige maatregelen te kunnen nemen, geven wij de voorkeur om steeds telefonisch contact te hebben zodat we een gedetailleerde beschrijving van de feiten krijgen (hacking met datalek, ransomware, phishing, etc.) en ingelicht worden over de volledige contactgegevens van de persoon die door onze experts kan worden gecontacteerd. Het is belangrijk dat deze persoon het computernetwerk, de toegang tot en de wachtwoorden van het bedrijf kent", zegt Fanny Van Cappel.

Ter herinnering, ons noodnummer in geval van cyberschade is 0800/19002. Dit nummer is 24/24 en 7/7 beschikbaar voor CyberClear by Hiscox verzekerden.

  • In het geval van een beroepsaansprakelijkheidsschadegeval

Net als bij de dossiers van Art and Private Client, moedigen wij een schriftelijke aangifte aan. Aangezien deze dossiers vaak complex zijn (aanzienlijke tijdsduur, veel documenten, uitwisseling van e-mails), is het over het algemeen niet mogelijk om de aangifte op een formulier in te vullen.

"Belangrijk in dit soort dossiers is een chronologisch detail van de feiten, een kopie van het contract dat onze verzekerde bindt met de tegenpartij, een kopie van de klacht van de tegenpartij en, indien mogelijk, het gedetailleerde antwoord van onze verzekerde", legt mevrouw Van Cappel uit.

Ze voegt eraan toe: "Hoewel wij het zijn die het geschil beheren, vertrouwen we op de beschikbaarheid en medewerking van onze verzekerden. We hebben hun mening nodig over de feiten en argumenten die door de andere partij naar voren zijn gebracht. Daarnaast kan de professionele relatie tussen onze verzekerde en zijn cliënt ook een belangrijke invloed hebben op de manier waarop wij het geschil oplossen (minnelijke schikking of gerechtelijke procedure)”.