Privacyverklaring

Privacyverklaring

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Hiscox Europe Underwriting Ltd, Belgian Branch met KBO-nummer 0826.180.672 en met maatschappelijke zetel gevestigd te Lambroekstraat 5D te 1831 Diegem (hierna “Hiscox”)

Welke gegevens verzamelen we en hoe gebruiken we deze?

Verschillende delen van onze Site nodigen u uit contact met ons op te nemen via de verstrekte contactgegevens. Van tijd tot tijd kunt u op die manier contact met ons willen opnemen, bijvoorbeeld door ons een e-mail te sturen met het verzoek om meer informatie of met een commentaar op onze Site.

Wanneer u ons via deze Site of via de op de Site vermelde contactpersonen persoonsgegevens verstrekt, gebruiken we deze informatie, behoudens uw voorafgaande toestemming, alleen om uw vragen, opmerkingen, etc., te beantwoorden alsmede om op uw on-line sollicitaties te reageren. We gebruiken uw persoonsgegevens ook ten behoeve van eventuele volgende contacten die in dat verband tussen ons plaatsvinden. We kunnen deze informatie voor die doeleinden uitwisselen met leden van de Hiscox Groep (de leden van de Hiscox Groep zijn raadpleegbaar op www.hiscox.com) die mogelijkerwijze gevestigd zijn in landen buiten de Europese Unie (EU), waar andere niveaus van bescherming van persoonsgegevens van toepassing kunnen zijn. Wanneer u ons uw gegevens meedeelt, stemt u ermee in dat uw persoonsgegevens buiten de EU worden geëxporteerd. We verstrekken uw gegevens zonder uw voorafgaande toestemming echter niet aan andere derden.

We kunnen persoonsgegevens ook openbaar maken, wanneer dit wettelijk wordt vereist of wanneer we menen dat dit nodig is om de rechten, eigendommen of de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Site (met inbegrip van Hiscox) te beschermen.

U heeft het recht de persoonsgegevens die we van u in bezit hebben in te kijken en te beperken, en waar dit gepast is, rechtzetting te vragen van verkeerde gegevens die op u van toepassing zijn. U kan zich tevens, op eenvoudig verzoek en kosteloos, verzetten tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing. Voor de uitoefening van deze rechten en voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via hiscox.info@hiscox.be of per post op het volgende adres:

Hiscox Europe Underwriting Limited

Belgian Branch

t.a.v. de heer T. Broos

Lambroekstraat 5D

1831 Diegem.

Niet-persoonlijke informatie

Niet-persoonlijk identificeerbare informatie, zoals het type web browser dat u gebruikt of de website van waaruit u een link naar onze site volgde, kan door ons automatisch worden verzameld. Uw identiteit kan op basis van deze informatie niet worden vastgesteld en de informatie dient uitsluitend om ons in staat te stellen een effectieve service op deze website te bieden.

We kunnen analytische gegevens van de gebruikers van onze Site verstrekken aan toekomstige partners, adverteerders en andere partijen van goede naam, maar deze gegevens bevatten geen persoonsgegevens.

Andere websites

Deze Site bevat links naar websites van andere partijen en u kunt deze website hebben gevonden via een link op een andere website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van die andere partijen of voor de inhoud van dergelijke sites. U dient de voorwaarden en de privacyregels die van toepassing zijn op dergelijke andere websites zorgvuldig te lezen.

Andere websites van Hiscox kunnen ook privacyregels bevatten die verschillen van deze Privacyverklaring. Deze privacyverklaring heeft uitsluitend betrekking op deze Site. Wanneer u andere websites van Hiscox bezoekt (zoals Hiscoxonline.com of hiscox.nl) dient u de privacyregels die daarop van toepassing zijn te lezen, zodat het u bekend is welke persoonlijke informatie via die website of in verband met die website wordt verzameld en voor welk doel.

Beveiliging

Hiscox hecht groot belang aan de beveiliging van de persoonsgegevens van haar klanten. We hebben beveiligingsmaatregelen getroffen om de klantengegevens die wij beheren, te beschermen tegen verlies, misbruik en wijziging. Hoewel we niet kunnen garanderen dat verlies, misbruik of wijziging van gegevens niet zal voorkomen, stellen we alles in het werk om zulks te voorkomen. Wanneer een geval van feitelijk of mogelijk misbruik van dergelijke informatie u ter kennis komt, verzoeken wij u zo snel mogelijk contact met ons op te nemen op het onderstaande adres, zodat we gepaste maatregelen kunnen nemen.

Gebruik van cookies

Cookies zijn tekstbestanden die door een website worden overgebracht op uw vaste schijf om informatie over uw gebruik van de website en welke aspecten daarvan uw belangstelling trokken op te slaan en in sommige gevallen te traceren. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch om uw gebruik van de websites die u bezoekt, te optimaliseren. Indien gewenst, kunt u uw browser echter aanpassen om dit te voorkomen. Wanneer u dit doet, loopt u echter het risico dat u de mogelijkheden van een website niet meer volledig kunt benutten. Cookies zijn gekoppeld aan de server die de cookies heeft gemaakt en zijn niet toegankelijk voor andere servers, wat betekent dat ze niet zonder toestemming kunnen worden gebruikt om uw internetgedrag te traceren.

Wij gebruiken cookies om:

  • het aantal bezoekers van onze website te schatten en patronen te herkennen;
  • na te gaan hoe vaak bezoekers soortgelijke advertenties bekijken; en
  • voorkeuren in kaart te brengen en onze website te verbeteren en bij te werken.

Uw aanvaarding van deze voorwaarden

Door deze Site te gebruiken verklaart u zich ermee akkoord dat deze informatie door Hiscox wordt verzameld en gebruikt en aanvaardt u deze Privacyverklaring. Wanneer we onze Privacyverklaring op enige wijze veranderen, publiceren we deze wijzigingen op deze pagina. U bent verantwoordelijk om deze Privacyverklaring te controleren, elke keer dat u de site bezoekt.

Contactgegevens

U kunt eventuele vragen, opmerkingen of bezwaren met betrekking tot deze Privacyverklaring per e-mail sturen naar hiscox.info@hiscox.be of per post sturen naar het volgende adres:

Hiscox Europe Underwriting Limited

Belgian Branch

T.a.v. de heer T. Broos

Lambroekstraat 5D

B-1831 Diegem