Management consultancy beroepsaansprakelijkheid
This is a child page of the Voor ondernemingen page.

Management & consultancy

Beroepsaansprakelijkheid

Als consultant adviseert u over verbeteringen. Maar ook u kunt vergissingen maken. Of uw opdrachtgevers hebben andere verwachtingen. Het kan leiden tot een verstoorde relatie met uw opdrachtgevers en tot claims. Met Business & Management by Hiscox kunnen professionals in consultancy en dienstverlening zich beschermen tegen de gevolgen van vergissingen, fouten of nalatigheden die ze zouden kunnen begaan in het kader van hun beroepsactiviteit. Zo kunnen ze het voortbestaan van hun onderneming veilig stellen wanneer zich grote risico’s voordoen. De waarborg van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering omvat de verdedigingskosten, de schadevergoeding en de bijkomende kosten.

Direct een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten? Zoek hier uw makelaar.

U heeft nood aan een verzekeraar die gespecialiseerd is in uw bedrijfstak en aan een contract op maat. Al ruim 15 jaar heeft de Hiscox-groep een specifieke knowhow ontwikkeld in de verzekering van de beroepsaansprakelijkheid van consultants. Hiscox Europe verzekert ruim 100.000 KMO's en staat zowel startende bedrijven als multinationals bij. Werkt u in andere beroepen? Ontdek onze beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen voor ICT en voor marketing & communicatie. Zoekt u een verzekering in Nederland? Dan kunt u bijvoorbeeld uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering direct afsluiten via Hiscox Nederland.

 • Geen enkele sublimiet in beroepsaansprakelijkheid
  Hiscox past geen sublimieten toe. De verzekerde is voor elk type schadegeval verzekerd tot uitputting van het totale bedrag van de onderschreven waarborg Beroepsaansprakelijkheid.
 • Onmiddellijke tussenkomst en streven naar een minnelijke regeling
  Kenmerkend voor Hiscox is dat wij bij een geschil alles in het werk stellen om dit minnelijk te regelen en het geschil uit de wereld te helpen teneinde het schadebedrag tot een minimum te beperken en de commerciële relatie met de verzekerde te vrijwaren. Een team van specialisten adviseert en staat de verzekerde bij met het bepalen van de beste strategie en de keuze, indien nodig, van de meest geschikte advocaten en experts. Dankzij de steun van ons netwerk van advocaten en experts kunnen onze teams ook in het buitenland tussenbeide komen.
 • Wereldwijde waarborg VS / Canada
  Bij Hiscox wordt niet de plaats waar het schadegeval zich voordoet in aanmerking genomen, maar wel de toepasselijke wet/rechtspraak. Een schadegeval dat zich voordoet in de VS, maar onder het Belgisch recht valt, is onder de waarborg van Hiscox dus gedekt.
  Waarborguitbreiding VS/Canada: dit laat u toe gedekt te zijn indien het schadegeval onder de wet/rechtspraak van de VS of Canada valt.

 

 • Een fout in uw advies
 • Openbaarmaking van vertrouwelijke informatie
 • Beroepsfouten, vergissingen of nalatigheden
 • Inbreuk op de privacy
 • Verlies en vernietiging van uw gegevens of die van uw klanten
 • Inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten
 • Onopzettelijke vertragingen in de uitvoering
 • Schade aan of vernietiging van uw website ten gevolge van hacking
 • Reputatieschade