Wettelijke bepalingen

Hiscox SA is een Luxemburgse gereguleerde verzekeringsmaatschappij, die onder toezicht staat van het Commissariat aux Assurances (CAA). Hiscox SA is gemachtigd om verzekeringsactiviteiten uit te voeren in de lidstaten van de Europese Unie en de Europees Economisch Ruimte. Voor meer informatie verwijzen wij u naar: www.caa.lu.

Hiscox SA is geregistreerd te Luxemburg in het handels- en bedrijvenregister Luxemburg (RCS Luxemburg) met referentienummer B217018. Het hoofdkantoor van Hiscox SA bevindt zich aan de Avenue John F. Kennedy 35F, 1855 Luxembourg, Luxembourg. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.lbr.lu.

Hiscox SA België is gemachtigd om verzekeringsactiviteiten in België uit te voeren onder het Europese regime van vrijheid van vestiging.  Voor meer informatie inzake de inschrijving van het Belgische bijkantoor onder het nummer 3099 verwijzen wij u naar de Nationale Bank van België www.nbb.be.

Het Belgische bijkantoor van Hiscox SA in België is geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) met referentienummer 0683.642.934. Het bijkantoor van Hiscox SA bevindt zich in België aan Bourgetlaan 42 B8, 1130 Brussel.

             

Distributieketen & advies

Hiscox SA distribueert haar verzekeringsproducten exclusief via verzekeringsmakelaars en/of verzekeringsadviseurs. Hiscox SA verstrekt geen advies met betrekking tot deze verzekering. Uiteraard kunt u met uw verzekeringsmakelaar en/of verzekeringsadviseur overeenkomen dat deze u advies verstrekt.

 

Klachtenprocedure

Uw eventuele verzoeken of klachten kan U richten aan:

  • Uw verzekeringsmakelaar en/of verzekeringsadviseur
  • Hiscox SA:

Bourgetlaan 42 B8
1130 Brussel, België
Tel.: +32 (0)2 788 26 00
Fax: +32 (0)2 788 26 01
E-mail: [email protected]

  • De Ombudsman van Verzekeringen:

de Meeûsplantsoen 35
1000 Brussel, België
Tel.: +32 (0)2 547 58 71
Fax: +32 (0)2 547 59 75
E-mail: [email protected]

  • FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten):

Congresstraat 12-14
1000 Brussel, België
Tel.:+32 (0)2 220 52 11
Fax: +32 (0)2 220 52 75

  • Commissariat aux Assurances:

7, boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
e-mail: [email protected]

 

If you are a consumer, you may also address your complaint in English, French or German to the Insurance Ombudsman in Luxembourg, located at:

  • Insurance Ombudsman ACA:

12, rue Erasme,
L - 1468 Luxembourg
Phone: +352 44 21 44 1
Fax: +352 44-02-89
e-mail: [email protected]

 

Het indienen van een klacht doet geen afbreuk aan de mogelijkheid om een gerechtelijke procedure aan te spannen.

Gegevensverwerking

Hiscox SA treedt op als verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonlijke informatie .

Wij verzamelen en verwerken informatie over u om verzekeringspolissen aan te bieden en om claims te verwerken. Uw informatie wordt ook gebruikt voor zakelijke doeleinden zoals fraudepreventie en -opsporing en financieel beheer. Het kan gaan om het delen van uw informatie met, en het bekomen van informatie over u van, onze vennootschappen van de Groep en derden zoals makelaars, schaderegelaars, kredietinformatiebureaus, dienstverleners, professionele adviseurs, onze toezichthouders of instanties voor de preventie van fraude. Het is mogelijk dat we telefoongesprekken opnemen om ons in staat te stellen om toezicht te houden op de diensten die we verstrekken en om ze te verbeteren.

Voor meer informatie over hoe uw informatie gebruikt wordt en over uw rechten in verband met uw informatie, gelieve onze privacyverklaring op www.hiscox.be te raadplegen of ons te contacteren op 0032 2 788 26 00 of per email via [email protected].

 

Downloaden

U kunt deze bepalingen hier downloaden als PDF.