Beroepsaansprakelijkheid-marketing
This is a child page of the Voor ondernemingen page.

Marketing & communicatie

Beroepsaansprakelijkheid

Een gewaagde reclamecampagne. Een eerlijke PR-strategie rond een reorganisatie. Ongeacht wát de opdracht is: reclame- en communicatieprofessionals zoeken soms de grenzen op. Dat is immers hun vak. Met alle brancherisico’s van dien. Met Marketing & Communicatie by Hiscox kunnen professionals op het vlak van marketing, communicatie, grafische vormgeving, publiciteit en de organisatie van evenementen zich beschermen tegen de gevolgen van vergissingen, fouten of nalatigheden die ze kunnen begaan in het kader van hun beroepsactiviteit. Zo kunnen ze het voortbestaan van hun onderneming veilig stellen wanneer zich grote risico's voordoen. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt onder meer de verdedigingskosten, de schadevergoedingen en de bijkomende kosten.

Geen enkele sublimiet in beroepsaansprakelijkheid

Hiscox past geen sublimieten toe. De verzekerde is voor elk type schadegeval verzekerd tot uitputting van het totale bedrag van de onderschreven waarborg Beroepsaansprakelijkheid.

Onmiddellijke tussenkomst en streven naar een minnelijke regeling

Kenmerkend voor Hiscox is dat wij bij een geschil alles in het werk stellen om dit minnelijk te regelen en het geschil uit de wereld te helpen teneinde het schadebedrag tot een minimum te beperken en de commerciële relatie met de verzekerde te vrijwaren. Een team van specialisten adviseert en staat de verzekerde bij met het bepalen van de beste strategie en de keuze, indien nodig, van de meest geschikte advocaten en experts. Dankzij de steun van ons netwerk van advocaten en experts kunnen onze teams ook in het buitenland tussenbeide komen.

Wereldwijde waarborg VS / Canada

Bij Hiscox wordt niet de plaats waar het schadegeval zich voordoet in aanmerking genomen, maar wel de toepasselijke wet/rechtspraak. Een schadegeval dat zich voordoet in de VS, maar onder het Belgisch recht valt, is onder de waarborg van Hiscox dus gedekt.

Waarborguitbreiding VS/Canada: dit laat u toe gedekt te zijn indien het schadegeval onder de wet/rechtspraak van de VS of Canada valt.

Deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering beschermt marketing- en communicatieprofessionals die zich onder meer bezighouden met de volgende activiteiten:

 • Advies: ontwerp, creatie, public relations, marketing, reclame, communicatie, merkbeheer, reputatie
 • Digitale marketing: referentiëring, sociale media, webdesign, affiliate marketing, retargeting, m-marketing, e-mailing, display, community management
 • Marketingdiensten: verkoop- en merkpromotie, evenementen voor rekening van derden, beheer van advertentieruimte, direct marketing, telemarketing en callcenters, reclamemedia, beeldbanken, drukwerk
 • Creatieve agentschappen: grafisch ontwerp en productie, reclame- en bedrijfsfilms, reclamecampagnes, multimediacreaties, ontwerp van standen/ uithangborden/producten
 • Marketingonderzoek: gedragsanalyse (semiologie), enquêtes, marktonderzoek, kwalitatieve en kwantitatieve tests, panels

 • Inbreuk op intellectuele eigendomsrechten
 • Openbaarmaking van vertrouwelijke informatie
 • Verlies en vernietiging van gegevens
 • Wanpraktijken, fouten of nalatigheden
 • Inbreuk op privacy
 • Onopzettelijke vertraging in de uitvoering
 • Laster
 • Niet-conforme of gebrekkige producten
 • Schade aan de reputatie
 • Schade aan of vernietiging van uw website als gevolg van hacking

 

U heeft nood aan een verzekeraar die gespecialiseerd is in uw bedrijfstak en aan een contract op maat. Al ruim 30 jaar heeft de Hiscox-groep een specifieke knowhow ontwikkeld in de verzekering van de beroepsaansprakelijkheid van professionals uit de marketing- en communicatiesector. Hiscox verzekert 4 van de 5 grootste internationale reclamebedrijven en begeleidt zowel opstartende bedrijven als multinationals.

Werkt u in andere beroepen? Ontdek onze beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen voor ICT en voor consultants en management.

Is uw bedrijf in Nederland gevestigd? Dan kunt u uw beroepsaansprakelijkheid verzekeren via Hiscox Nederland.

Direct een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten? Dan helpen we u graag via een makelaar.