Tijdsdruk en complexiteit. Het is dagelijkse kost in ICT-bedrijven. Maar ook een voedingsbodem voor fouten. Gemiste opleverdata, patches achteraf. Meestal geen probleem. Maar soms heeft het forse gevolgen. Met Informatietechnologie by Hiscox kunnen ICT-professionals zich beschermen tegen de gevolgen van vergissingen, fouten of nalatigheden die ze zouden kunnen begaan in het kader van hun beroepsactiviteit. Zo kunnen ze het voortbestaan van hun onderneming veilig stellen wanneer zich grote risico’s voordoen. De waarborg van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering omvat de verdedigingskosten, de schadevergoeding en de bijkomende kosten.

 • Geen enkele sublimiet in beroepsaansprakelijkheid
  Hiscox past geen sublimieten toe. De verzekerde is voor elk type schadegeval verzekerd tot uitputting van het totale bedrag van de onderschreven waarborg Beroepsaansprakelijkheid.
 • Onmiddellijke tussenkomst en streven naar een minnelijke regeling
  Kenmerkend voor Hiscox is dat wij bij een geschil alles in het werk stellen om dit minnelijk te regelen en het geschil uit de wereld te helpen teneinde het schadebedrag tot een minimum te beperken en de commerciële relatie met de verzekerde te vrijwaren. Een team van specialisten adviseert en staat de verzekerde bij met het bepalen van de beste strategie en de keuze, indien nodig, van de meest geschikte advocaten en experts. Dankzij de steun van ons netwerk van advocaten en experts kunnen onze teams ook in het buitenland tussenbeide komen.
 • Wereldwijde waarborg VS / Canada
  Bij Hiscox wordt niet de plaats waar het schadegeval zich voordoet in aanmerking genomen, maar wel de toepasselijke wet/rechtspraak. Een schadegeval dat zich voordoet in de VS, maar onder het Belgisch recht valt, is onder de waarborg van Hiscox dus gedekt.
  Waarborguitbreiding VS/Canada: dit laat u toe gedekt te zijn indien het schadegeval onder de wet/rechtspraak van de VS of Canada valt.

 

Direct een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten? Lees hier hoe u een makelaar in uw buurt vindt!

U heeft nood aan een verzekeraar die gespecialiseerd is in uw bedrijfstak en aan een contract op maat. Al ruim 25 jaar heeft de Hiscox-groep een specifieke knowhow ontwikkeld in de verzekering van de beroepsaansprakelijkheid van ICT-professionals. Hiscox Europe verzekert ruim 20.000 bedrijven uit die sector en staat zowel startende bedrijven als multinationals bij.

Werkt u in andere beroepen? Ontdek onze beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen voor marketing & communicatie en voor consultants & management.

Ook Nederlandse ondernemers kunnen hun beroepsaansprakelijkheid verzekeren, namelijk via Hiscox Nederland.