Cracked laptop

Schade melden

Wilt u een schade voor uw verzekerde melden, bijvoorbeeld vanwege diefstal, schade aan huis/bezittingen, een cyberincident of (beroeps)aansprakelijkheidsschade? Bel of mail ons dan. We bespreken met u de stappen die samen kunnen nemen om dit dossier zo goed mogelijk op te volgen.

Als makelaar bereikt u hier onze schadeafdeling:

Een cyberincident melden

Krijgt u te maken met een cyberincident? Bel ons dan zo snel mogelijk op 02/788 26 00.

Schade aan huis/bezittingen

Om uw schade te verwerken, hebben we de volgende documenten nodig.

  • Polisnummer en naam verzekerde
  • Foto's van de schade (en van de oorzaak indien van toepassing)
  • Offertes

Beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid

Bij een Hiscox-verzekering voor ondernemingen hebben we de volgende informatie nodig.

  • Polisnummer en naam verzekerde
  • Aansprakelijkheidsstelling
  • Standpunt verzekerde (en overeenkomst opdracht + algemene voorwaarden indien van toepassing)