Schade melden

Deze informatie hebben we nodig

Om uw claim te verwerken, hebben we de volgende documenten nodig.

Daarnaast zijn de hierna genoemde documenten handig. Als u ze hebt, stuur ze ons op.

Schade aan gebouw of inboedel:

  • Herstelofferte
  • Herstelnota’s van noodreparaties
  • Aankoopnota’s van de beschadigde zaken
  • Kopie van het proces-verbaal

Schade aan kunst of kostbaarheden:

  • Restauratieofferte
  • Taxatierapport of aankoopnota’s
  • Kopie van het proces-verbaal

 

 

Erken (nog) geen aansprakelijkheid!

Wij vragen u met nadruk vooralsnog geen aansprakelijkheid te erkennen.

  • Let erop dat u geen uitlatingen doet naar de wederpartij of derden
  • Stuur alle correspondentie van de wederpartij direct en onbeantwoord naar ons
  • Correspondeer niet zelf met de wederpartij, maar vraag ons te reageren.