Management consultant

Bescherming van managementconsultants tegen aansprakelijkheidsrisico

Een bedrijf runnen loopt niet altijd van een leien dakje. Heel wat uitdagingen kunnen je pad kruisen — van marketingstrategieën die niet lopen zoals gepland tot operationele problemen. Zaakvoerders hebben vaak zo’n sterke emotionele band met hun bedrijf, dat het moeilijk wordt om sommige zaken objectief te bekijken. Daardoor herkennen ze bepaalde problemen niet of zijn ze niet in staat om de juiste oplossingen te vinden. Een externe managementconsultant — met expertise in management, financiën, marketing of operations — kan hier hulp bieden.

Maar wat als zo’n professional ¬— zelf ook maar een mens — een foutief advies geeft dat het bedrijf schade berokkent? Dan bestaat de kans dat ze een schadeclaim van duizenden euro’s voor de kiezen krijgen.

Maar wat zijn nu de meest voorkomende risico’s waar u als makelaar consultants tegen kunt beschermen? We lijsten ze kort voor u op…

1. (te) Hoge verwachtingen bij de klant

Sommige klanten verwachten dat consultants al hun problemen kunnen oplossen. Maar soms mislukt een opdracht, of loopt deze anders dan de klant verwacht had. In zulke situaties verhalen bedrijven de financiële schade steeds vaker op de managementconsultant. En dat brengt hoge juridische kosten met zich mee.

2. Succes is subjectief

Wanneer is een consultancy-opdracht geslaagd? Dat is niet altijd te bepalen, zeker wanneer een klant vooraf geen duidelijke doelen stelt. Wat als een klant bijvoorbeeld na een reorganisatie vindt dat die onvoldoende resultaat opleverde?  Dan kan de adviserende consultant een schadeclaim krijgen, zelfs al ging die zelf niet per se in de fout.

3. Verlies van inkomsten

Het meest tastbare gevolg van een beroepsfout is wanneer de klant financieel verlies lijdt. Bijvoorbeeld wanneer een consultant een opdracht niet op tijd afrondt of als de impact van de veranderingen op zich laat wachten. In zo’n geval kunnen managementconsultants aansprakelijk gesteld worden voor de misgelopen inkomsten. Vooral bij grote bedrijven met een hoge omzet kan dit flink oplopen.

4. De nasleep van projecten uit het verleden

Eindigt de wettelijke aansprakelijkheid van een consultant als de opdracht erop zit? Helaas, die kan nog jaren bestaan. Neem nu een managementconsultant die een bedrijf hielp om een milieucertificaat te behalen. Dat lukte prima en zowel de klant als de consultant waren in de wolken. Maar drie jaar later blijken er twee aspecten niet 100% conform te zijn, waardoor het certificaat wordt ingetrokken door de bevoegde instantie. En hoewel de consultant zijn werk jaren geleden uitvoerde, gaf het bedrijf hem toch de schuld. Het gevolg? Een claim met een bedrag van 5 cijfers.

Wat kunt u als makelaar doen om managementconsultants te beschermen?

Eenvoudig: u adviseert hen een Hiscox-beroepsaansprakelijkheidsverzekering met een dekking specifiek voor managementconsultants. Dat is een verzekering die niet alleen de schade bij opdrachtgevers dekt, maar in de meeste gevallen ook verdedigingskosten zoals proceskosten en mediation. Hiscox kent de risico’s van de consultancysector door en door, zoals u mag verwachten van een verzekeraar die weet wat ondernemen betekent. We staan u als makelaar niet alleen bij met specialistisch advies, maar ook met een snelle en correcte claimafhandeling voor uw klanten.
Benieuwd of u voor uw klant een beroepsaansprakelijkheidsverzekering kunt afsluiten? Geen nood: Hiscox verzekert vrijwel alle managementconsultancyprofessionals, zoals:

  • Veranderingsmanagers
  • Reorganisatieadviseurs
  • Organisatiedeskundigen
  • Bedrijfsadviseurs
  • Informatieanalisten
  • Data-analisten
  • Businessarchitecten
  • Klachtenfunctionarissen

Bent u verzekeringsmakelaar en wenst u meer informatie over onze gespecialiseerde beroepsaansprakelijkheidspolissen of hebt u een specifieke vraag? Neem contact met ons op via [email protected].