Technology

De levensverzekering van uw bedrijf

Tijdsdruk en complexiteit. Het is dagelijkse kost in ICT-bedrijven. Maar ook een voedingsbodem voor fouten. Gemiste opleverdata, patches achteraf. Meestal geen probleem. Maar soms heeft het forse gevolgen. Met Informatietechnologie by Hiscox kunnen ICT-professionals zich beschermen tegen de gevolgen van vergissingen, fouten of nalatigheden die ze zouden kunnen begaan in het kader van hun beroepsactiviteit. Zo kunnen ze het voortbestaan van hun onderneming veilig stellen wanneer zich grote risico’s voordoen. De waarborg van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering omvat de verdedigingskosten, de schadevergoeding en de bijkomende kosten.